Đất Xanh Group DXG Công ty mẹ: Lãi sau thuế 106 tỷ đồng quý 4, tăng 276% so với cùng kỳ năm ngoái

Đất Xanh cất nóc Block Sapphire Sunview Town

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (MCK: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ. Theo đó, hoạt động dịch vụ và môi giới bất động sản mang lại doanh thu và lợi nhuận khá ổn định; hoạt động chuyển nhượng dự án (bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần) và cổ tức được chia từ các công ty con đã mang lại cho DXG khoản lãi lớn trong Quý IV/2014, đạt 106 tỷ đồng, gấp 376% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể:  Quý IV, doanh thu thuần đạt 33,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 31,4 tỷ đồng, tăng 13,3%; lãi hoạt đông tài chính đạt 111,7 tỷ đồng, tăng hơn gấp 5 lần so với quý IV/2013. Trong đó: Cổ tức được chia từ các công ty con tương đương 57 tỷ, lãi tiền gửi tương đương 4,2 tỷ, phần còn lại là doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án Arisen (bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh).

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2014 đạt 161,5 tỷ đồng trong đó quý IV đóng góp 120,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 138,2 tỷ đồng riêng quý IV đạt 106,4 tỷ đồng, gấp 376,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tiện độ block Rubby và Sapphire Sunview Town

Như vậy chỉ tính riêng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ, DXG đã vượt kế hoạch lợi nhuận Tập đoàn được ĐHĐCĐ giao đầu năm 2014 là 125 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2014, tổng tài sản của DXG mẹ đạt 1.828 tỷ đồng, tăng 96,6% so với đầu năm 2014; trong đó số dư tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng từ 43,7 tỷ đồng (đầu năm 2014) lên đến 708,3 tỷ đồng (cuối năm 2014).

TIN LIÊN QUAN

Check Also

Ocean World Ho Chi Minh

Sân chơi hiện đại, chuẩn quốc tế mới ở Quận Thủ Đức

Sự ra đời của tổ hợp dự án vui chơi, giải trí hiện đại và …

Call Now Button