TIẾN ĐỘ THI CÔNG SUNVIEW TOWN THÁNG 9/2015

BÀN GIAO CĂN HỘ SUNVIEW TOWN TỪ THÁNG 8/2015

Cập nhật tiến độ thi công Sunview Town tháng 08/2015

Bàn giao căn hộ Sunview Town tháng 8 2015

Cổng chào bàn giao Block A3 – Ruby căn hộ Sunview Town

Những khách hàng đầu tiên nhận căn hộ Sunview Town

Những khách hàng đầu tiên phần khởi nhận căn hộ Sunview Town

Khách hàng nghiệm thu bàn giao căn hộ Sunview Town

Khách hàng nghiệm thu bàn giao căn hộ Sunview Town

Khách hàng nhận bàn giao căn hộ Sunview Town

Khách hàng nhận bàn giao căn hộ Sunview Town

Block Sapphire đang hoàn thiện tháng 8-2015

Block Sapphire đang hoàn thiện

Block Pearl đang hoàn thiện tháng 8-2015

Block Pearl đang hoàn thiện

Block Diamond đang đổ sàn tầng 12A tháng 8-2015

Block Diamond đang đổ sàn tầng 12A

Cập nhật tiến độ thi công Sunview Town tháng 07/2015

Ngày 01/07/2015

Tiến độ Sunview Town tháng 7 - Block Ruby A3

Block A3 Ruby Sunview Town đang hoàn thiện

Tiến độ Sunview Town tháng 7 - Block Sapphire A2

Block Sapphire đang hoàn thiện

Tiến độ Sunview Town tháng 7 - Block Pearl A1

Block Pearl đang đổ bê tông tầng 17

Tiến độ Sunview Town tháng 7 - Block Diamond B

Block Diamond đang đổ bê tông tầng 8

Ngày 06/06/2015

Tiến độ Sunview Town Block A3 Ruby tháng 6/2015

Block A3 Ruby Sunview Town đang hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao

Tiến độ Sunview Town Block A2 Sapphire tháng 6/2015

Block A2 Sapphire Sunview Town đang lắp cửa sổ và hoàn thiện sơn tường ngoài.

Tiến độ Sunview Town Block A1 Pearl tháng 6/2015

Block A1 Pearl Sunview Town đang lên tầng 16

Tiến độ Sunview Town Block B Diamond tháng 6/2015

Block B Diamond Sunview Town đang đổ sàn tầng 8.

Ngày 14/05/2015

Hình ảnh căn hộ Block Ruby A3 sắp hoàn thiện:

Tiến độ Sunview Town tháng 6-2015

Tiến độ Sunview Town tháng 6-2015

Tiến độ Sunview Town tháng 6-2015

Tiến độ Sunview Town tháng 6-2015

Tiến độ Sunview Town tháng 6-2015

Hình ảnh căn hộ Sunview Town sắp bàn giao.

Tiến độ Sunview Town Block A3 Ruby tháng 6 - 2015

Block Ruby A3 và Block Sapphire A2 Sunview Town

Tiến độ Sunview Town Block A2 Sapphire tháng 6-2015

Block A2 Sapphire đang hoàn thiện

Tiến độ Sunview Town Block A1 - Pearl tháng 6-2015

Block A1 Pearl đang lên tầng 13

Tiến độ Sunview Town Block B - Diamond tháng 6-2015

Block B – Diamond đang lên tầng 4.

Ngày 09/05/2015

Tiến độ Sunview Town block A3 ruby tháng 5-2015

Block Ruby A3

Tiến độ sunview Town block A2 Sapphire tháng 5-2015

Block Sapphire A2 Sunview Town đang xây tô bên ngoài, giao nhà vào Quý III/2015

Tiến độ Sunview Town block A1 Pearl tháng 5-2015

Block A1 Pearl đang lên tầng 14, dự kiến giao nhà Quý IV/2015

Tiến độ Sunview Town Block B Diamond tháng 5-2015

Block Diamond lên tầng 4, dự kiến giao nhà Quý II/2016

Ngày 25/04/2015

Tiến độ Block Ruby A3 Sunview Town tháng 4-2015

Block Ruby A3

Tiến độ Block Sapphiare A2 Sunview Town tháng 4-2015

Block Sapphire A2 Sunview Town đang xây tô bên ngoài, giao nhà vào Quý III/2015

Tiến độ Block Pearl A1 Sunview Town tháng 4/2015

Block Pearl A1 Sunview Town đang lên tầng 11, dự kiến bàn giao Quý IV/2015

Tiến độ Block Diamond B Sunview Town tháng 4/2015

Block Diamond B Sunview Town chuẩn bị lên sàn tầng 2.

Ngày 18/04/2015

Tiến độ Block Ruby A3 - Sunview Town tháng 4-2015

Block Ruby A3 Sunview Town đã hoàn thiện bên ngoài

Tiến độ Block Sapphire A2 - Sunview Town tháng 4-2015

Block Sapphire A2 đang xây tô bên ngoài, giao nhà vào Quý III/2015

Tiến độ Block Pearl A1 - Sunview Town tháng 4-2015

Block Pearl A1 Sunview Town đang lên tầng 11, dự kiến bàn giao Quý IV/2015

Tiến độ Block Diamond B - Sunview Town tháng 4-2015

Block Diamond B Sunview Town chuẩn bị lên sàn tầng 2.

Ngày 11/04/2015

Tiến độ Sunview Town tháng 4-2015

Hình ảnh tiến độ Sunview Town tháng 4/2015

Tiến độ Block Ruby Sunview Town tháng 4/2015

Block Ruby A3

Tiến độ Block Sapphire tháng 4/2015

Block Sapphire A2 xây tô lên tầng 5, giao nhà vào Quý III/2015.

Tiến độ Sunview Town Block Pearl A1 tháng 4-2015

Block Pearl A1 Sunview Town đang đổ sàn tầng 10

Tiến độ Sunview Town Block Diamond B tháng 4-2015

Block Diamond – Block B đang đổ sàn tầng 1.

Tiến độ Sân Tennis Sunview Town

Tiến độ Sân Tennis Sunview Town

Ngày 04/04/2015

Tiến độ Block Pear Sunview Town tháng 4/2015

Tiến độ Block Pear Sunview Town tháng 4/2015

Block Pearl A1 đang đổ sàn tầng 9

Tiến độ thi công Block Diamond Sunview Town tháng 4-2015

Block Diamond thi công móng cọc, mở bán đợt cuối ngày 19/04/2015

Ngày 28/03/2015

Block Ruby đã hoàn thiện sơn ngoài, lắp cửa sổ.

Tiến độ Block Ruby Sunview Town tháng 3/2015

Block Sapphire xây tô lên tầng 3, giao nhà vào tháng 8/2015.

Tiến độ Block Sapphire Sunview Town tháng 3/2015

Block Pearl đang lên tầng 9

Tiến độ Block Pearl Sunview Town tháng 3/2015

Block Diamond đang thi công phần móng.

Tiến độ thi công Block Diamond Sunview Town tháng 3-2015

Ngày 21/03/2015

Block Ruby hoàn thiện

Tiến độ Block Ruby Sunview Town tháng 3/2015

Block Pearl lên tầng 8, giao nhà vào tháng 12/2015.

Tiến độ thi công Block Pearl Sunview Town tháng 3/2015

Block Diamond đang thi công phần móng cọc, giao nhà vào Quý II/2016.

Tiến độ thi công block Diamond Sunview Town tháng 3/2015

Ngày 14/03/2015

Khánh thành cầu Sunview Town.

Cắt băng khánh thành cầu Sunview Town

Block Rubby và Block Sapphire đang nhanh chóng hoàn thiện.

Tiến độ Block Rubby và Sapphire dự án Sunview Town tháng 3 - 2015

Block Pearl đang lên tầng 7, dự kiến giao nhà cuối 2015.

Tiến độ Block Pearl Sunview Town tháng 3/2015

Block Diamond đang khẩn trương hoàn thành phần móng, dự kiến giao nhà vào Quý II/2016.

Tiến độ Block Diamond Sunview Town tháng 3/2015

Ngày 07/03/2015

Block Pearl đang đổ sàn tầng 6.

Tiến độ block Pearl Sunview Town

Ngày 28/02/2015

Block Pearl đang đổ sàn tầng 6.

Tiến độ Sunview Town Block Pearl tháng 2/2015

Ngày 14/02/2015

Block Rubby và Sapphire đang khẩn trương hoàn thiện, dự kiến giao nhà vào Quý II và Quý III/2015.

Tiến độ Block Rubby và Sapphire Sunview Town tháng 2/2015

Tiến độ Block Rubby và Sapphire Sunview Town tháng 2/2015

Block Pearl đã đổ xong sàn tầng 5, dự kiến giao nhà vào Quý IV/2015.

Tiến độ Block Pearl Sunview Town tháng 2/2015

Tiến độ Block Pearl Sunview Town tháng 2/2015

Block Diamond đã làm rào chắn và đang ép cọc.

Tiến độ Block Diamond Sunview Town Tháng 2/2015

Tiến độ Block Diamond Sunview Town Tháng 2/2015

Cầu Sunview Town đã hoàn thiện.

Tiến độ cầu Sunview Town tháng 2/2015

Tiến độ cầu Sunview Town tháng 2/2015

Ngày 07/02/2015

Block Rubby hoàn thiện sơn bên ngoài, dự kiến giao nhà vào Quý II/2015.

Tiến độ Block Rubby Sunview Town ngày 07-02-2015

Tiến độ Block Rubby Sunview Town ngày 07-02-2015

Block Sapphire dự kiến bàn giao vào quý III/2015.

Tiến độ block Sapphire Sunview Town ngày 07-02-2015

Block Pearl đổ sàn bê tông tầng 5.

Tiến độ Block Pearl Sunview Town ngày 07-02-2015

Block Diamond đang ép cọc.

Tiến độ Block Diamond Sunview Town ngày 07-02-2015

Cầu Sunview Town đã hoàn thiện, các công trình công viên, đường chạy bộ cũng đang khẩn trương xây dựng. Đặc biệt sân Tennis Sunview Town đã khởi công.

Tiến độ sân Tennis Sunview Town ngày 07-02-2015

Cập nhật tiến độ thi công Sunview Town tháng 01/2015

Ngày 31/01/2015

Block Pearl đổ sàn bê tông tầng 4.

Tiến độ thi công Block Pearl Sunview Town

Tiến độ thi công Block Pearl Sunview Town

Cầu Sunview Town đã hoàn thành

Tiến độ thi công cầu Sunview Town

Tiến độ thi công cầu Sunview Town

Ngày 27/01/2015

Block Sapphire xây tô đến tầng 10.

Tiến độ thi công Block Sapphiare Sunview TownTiến độ thi công Block Sapphire Sunview Town

Block Pearl đổ bê tông sàn tầng 4.

Tiến độ thi công block Pearl Sunview TownTiến độ thi công Block Pearl Sunview Town

Block Diamond đang ép cọc đại trà.

Tiến độ thi công Block Diamond Sunview TownTiến độ thi công Block Diamond Sunview Town

Công trình xây cầu Sunview Town đã đổ nhựa, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 1/2015.

Tiến độ thi công cầu Sunview TownTiến độ thi công cầu Sunview Town

Ngày 24/01/2015

Block Rubby căn hộ sunview Town: hiện tại, Block Ruby đã đổ bê tông xong tầng sân thượng và cất nóc, xây tô đến tầng 17.

Tiến độ thi công block Rubby Sunview TownTiến độ thi công Sunview Town Block Rubby

Block Sapphire xây tô đến tầng 10.

Tiến độ thi công Block Sapphiare Sunview TownTiến độ thi công Sunview Town Block Sapphire

Tiến độ thi công block Sapphiare Sunview TownTiến độ thi công Sunview Town block Sapphire

Block Pearl đổ bê tông sàn tầng 4.

Tiến độ thi công block Pearl Sunview TownTiến độ thi công Sunview Town Block Pearl

Block Diamond đang ép cọc đại trà.

Tiến độ thi công Block Diamond Sunview TownTiến độ thi công Sunview Town Block Diamond

Các công trình lắp đặt hệ thống thang máy, điện, nước, lát nền, chống thấm… đang tiến hành song song. Công trình xây cầu Sunview Town dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 1/2015. Trên đà tiến độ này, Sunview Town được đánh giá là dự án có tiến độ xây dựng tốt nhất khu vực hiện nay.

Tiến độ thi công cầu Sunview TownTiến độ thi công cầu Sunview Town

Ngày 24/01/2015

Block Sapphiare cất nóc chỉ sau hơn 9 tháng khởi công. Chứng tỏ cam kết về chất lượng và tiến độ của chủ Đầu Tư Đất Xanh. Block Sapphire sẽ khẩn trương hoàn thiện các hạng mục khác: lắp đặt hệ thống thang máy, điện, nước, lát nền, chống thấm… dự kiến quý III/2015 sẽ bàn giao nhà cho cư dân.

Lễ cất nóc Block Sapphire Sunview Town

Lễ cất nóc  block Sapphire – dự án Sunview Town

Cất nóc Block Sapphire căn hộ Sunview Town 24/1/2015

Cất nóc Block Sapphiare Căn hộ Sunview Town

Cất nóc Block Sapphire căn hộ Sunview Town ngày 24/01/2015

Cất nóc Block Sapphiare Căn hộ Sunview Town

Block Diamond Sunview Town đang triển khai ép cọc và đổ móng.

Tiến độ thi công block Diamond Sunview Town tháng 1/2015

Tiến độ thi công Block Diamond Sunview Town

Cầu Sunview Town đang đổ bê tông thành cầu, sắp hoàn thiện.

Tiến độ thi công cầu Sunview Town tháng 1/2015

Tiến độ thi công cầu Sunview Town

Ngày 21/01/2015

Block Rubby đang triển khai hoàn thiện các hạng mục khác: lắp đặt hệ thống thang máy, điện, nước, lát nền, chống thấm… dự kiến quý 2/2015 sẽ bàn giao nhà cho cư dân

Tiến độ thi công block Rubby - dự án Sunview TownTiến độ thi công block Rubby – dự án Sunview Town

Block Sapphia đổ bên tông sàn 18, chuẩn bị cất nóc vào ngày 24/01/2015

Tiến độ thi công block Sapphiare căn hộ Sunview TownTiến độ thi công Block Sapphiare – dự án Sunview Town

Block Pearl đang đổ sàn tầng 3.

Tiến độ thi công Block Pearl căn hộ Sunview TownTiến độ thi công Block Pearl căn hộ Sunview Town

Block Diamond đang chuẩn bị ép cọc và đổ bê tông phần móng

Tiến độ thi công block Diamond căn hộ Sunview TownTiến độ thi công Block Diamond căn hộ Sunview Town

Cầu Sunview Town đã đổ bê tông, đang hoàn thiện.

Tiến độ thi công cầu Sunview Town - Căn hộ Sunview TownTiến độ thi công Cầu Sunview Town – căn hộ Sunview Town

Ngày 11/01/2015

Block Ruby đã đổ bê tông xong tầng sân thượng và cất nóc; xây tô đến tầng 15, đang triển khai hoàn thiện các hạng mục khác: lắp đặt hệ thống thang máy, điện, nước, lát nền, chống thấm… dự kiến quý 2/2015 sẽ bàn giao nhà cho cư dân. Block Sapphire căn hộ Sunview Town đổ bê tông sàn 17, xây tô sàn 9. Block Pearl đổ bê tông sàn tầng 2. Block Diamond đang chuẩn bị ép cọc và đổ bê tông phần móng. Các công trình cải tạo công viên và xây cầu Sunview Town cũng đang tiến hành song song. Trên đà tiến độ này, Sunview Town được đánh giá là dự án có tiến độ xây dựng tốt nhất khu vực hiện nay.

Tiến độ thi công Sunview Town tháng 12/2014

06/12/2014

Cất nóc Block Rubby – Sunview Town

Thời gian dự kiến bàn giao nhà cho người dân mua Block A3 là: Quí II/2015

Nhà thầu chính Block Rubby dự án Sunview Town là: DESCON

NHẬN GIỮ CHỖ 20 TR/CĂN, GIỮ CHỖ TRƯỚC ƯU TIÊN VỊ TRÍ ĐẸP
Liên hệ ngay để có cơ hội sở hữu căn hộ giá tốt nhất

https://docs.google.com/forms/d/1y2qQdUR9zBc_-FqJIQic5Rje_1JKgbHCNm_S_Qx4DMo/viewform?usp=send_form

Hotline: 093.880.6272 – Mr. Nguyên Phát

Hình ảnh Tiến độ Sunview Town

Tiến độ thi công Sunview Town

Tiến độ Sunview Town – Đường vào dự án Sunview Town đã được trãi nhựa

Xem chi tiết Tiến độ thi công dự án Sunview Town – Tháng 10/2014  >>> Tại đây <<< 

TIẾN ĐỘ THI CÔNG SUNVIEW TOWN – THÁNG 7/2014

Hiện tại Block A3 đang lên tầng 6 chuẩn bị lên tầng 7 và Block A2 đang làm phần móng nhưng số lượng căn mở bán trong đợt đầu tiên của Block A2 vào ngày 20/07/2014 thật ứng tượng lên đến con số 100 căn.

Thời gian dự kiến bàn giao nhà của Block A3 là tháng 06/2015

Tiến độ Sunview Town

Tiến độ Sunview Town

Xem chi tiết Tiến độ thi công dự án Sunview Town – Tháng 07/2014 >>> tại đây <<<

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN SUNVIEW TOWN – THÁNG 05/2014

Hiện tại Block A3 dự án Sunview Town còn có tên gọi khác là Block Ruby đã đỗ xong sàn tầng 4 và chuẩn bị lên sàn tầng 5.

Xem chi tiết bài viết giới thiệu về dự án Sunview Town: >>> Tại đây <<< 

Tiến độ Sunview Town

Tiến độ Sunview Town

Xem chi tiết Tiến độ thi công dự án Sunview Town – Tháng 05/2014 >>> Tại Đây <<<

NHẬN GIỮ CHỖ 20 TR/CĂN, GIỮ CHỖ TRƯỚC ƯU TIÊN VỊ TRÍ ĐẸP
Liên hệ ngay để có cơ hội sở hữu căn hộ giá tốt nhất

Đăng ký thông tin Sunview Town

Hotline: 093.880.6272 – Mr. Nguyên Phát

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN SUNVIEW TOWN – THÁNG 04/2014

Hiện tại tiến độ dự án Sunview Town đã hoàn thành tầng 3 và đang xây dựng tầng 4. Nhà điều hành và công viên đang được hoàn thiện

Tiến độ Sunview Town

Tiến độ Sunview Town

Tiến độ Sunview Town

Xem chi tiết Tiến độ thi công dự án Sunview Town – Tháng 04/2014 >>> Tại Đây <<<

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN SUNVIEW TOWN – THÁNG 03/2014

Hiện tại dự án đã lên tầng 1 và đang triển khai tầng 2, tầng 3. Công viên tại dự án cũng đang tiến hành xây dựng

Tiến độ Sunview Town

Tiến độ Sunview Town

Công viên Sunview Town đang bắt đầu xây dựng

Tiến độ Sunview Town

Tiến độ Sunview Town

Hoàn thành đổ bê tông tầng 2

NHẬN GIỮ CHỖ 20 TR/CĂN, GIỮ CHỖ TRƯỚC ƯU TIÊN VỊ TRÍ ĐẸP
Liên hệ ngay để có cơ hội sở hữu căn hộ giá tốt nhất

Đăng ký thông tin Sunview TownHotline: 093.880.6272 – Mr. Nguyên Phát

Tiến độ Sunview Town

Đang đổi bê tông tầng 2 vào buổi tối để đưa dự án Sunview Town vượt tiến độ giao nhà cho Khách Hàng

Tiến độ Sunview Town

Tiến độ Sunview Town

Hiện tại dự án đã lên tầng 1 và đang triển khai tầng 2

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN SUNVIEW TOWN – THÁNG 02/2014

Tiến độ Sunview Town

Block A3 đã xây xong móng & đỗ sàn tầng trệt hoàn tất, chuẩn bị đổ cột lên sàn tầng 1

(Công nhân thi công cả ngày CHỦ NHẬT)

Tiến độ Sunview Town

Bờ kè đã được nạo vét, để chuẩn bị xây công viên tại dự án Sunview Town

NHẬN GIỮ CHỖ 20 TR/CĂN, GIỮ CHỖ TRƯỚC ƯU TIÊN VỊ TRÍ ĐẸP
Liên hệ ngay để có cơ hội sở hữu căn hộ giá tốt nhất

Đăng ký thông tin Sunview TownHotline: 093.880.6272 – Mr. Nguyên Phát

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN SUNVIEW TOWN – THÁNG 01/2014

Tiến độ Sunview Town

Block A3 đã xong phần cọc và chuẩn bị xong phần móng

Tiến độ Sunview TownVượt tiến độ 30 ngày so với kế hoạch của Đất Xanh đề ra

Tiến độ thi công Sunview Town

Công nhân làm việc ngày đêm tại dự án Sunview Town

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ SỞ HỮU CĂN HỘ SUNVIEW TOWN
ĐẶT CHỖ BLOCK DIAMOND – KHÁCH HÀNG TRÚNG IPHONE 6 PLUS
Block Diamond sẽ được mở bán vào ngày 22/03/2015
Liên hệ ngay để trở thành Khách hàng đầu tiên sở hữu căn hộ có vị trí đẹp tại Block DIAMOND Sunview Town
Khu căn hộ ven sông theo phong cách SINGAPORE
Hotline Chủ Đầu Tư: 093.880.6272

TIN LIÊN QUAN